Archive

Posts Tagged ‘Snížení daní a státních výdajů’

Trumps tax overhaul affects the behavior of tax subjects

Because of the tax overhaul that President Donald Trump signed into law last month, many companies will record late-breaking expenses—some required and some at their discretion—that will cut into fourth-quarter profits.

Source: Taxes and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Fourth-Quarter Earnings Season – WSJ

Is Today – the Anniversary of the Income Tax – the Worst Day in American History?

V roce 1913 v USA zavedli daň z příjmů: sazba byla v max. výši 7%, přiznání k dani mělo pouze dvě strany a celá daňová legislativa měla pouze 400 stran.
Nyní je v USA horní sazba 39,6% a daňová legislativa má 74.000 stran.
Nepřipomíná nám to u nás také něco podobného?

International Liberty

There have been some unfortunate and dark days in American history, but what was the worst day?

Some obvious choices include December 7, when the Japanese bombed Pearl Harbor, and September 11, when the terrorists launched their despicable attack.

Another option (somewhat tongue in cheek) might be January 20 since Republican partisans would say that’s the day that both Jimmy Carter and Barack Obama became President while Democratic partisans would say that’s the day Ronald Reagan became President.

But allow me to suggest that today, October 3, should be a candidate for America’s worst day.

Why? Because on this day in 1913, one of America’s worst Presidents, Woodrow Wilson, signed into law the Revenue Act of 1913, which imposed the income tax.

The law signed that day by President Wilson, to be fair, wasn’t that awful. The top tax rate was only 7 percent, the tax form was only…

View original post 507 more words

Evropská komise ustavila platformu pro “Tax Good Governance and Aggressive Tax Planning”. Sledujme to!

Podle dnešní tiskové zprávy Evropské komise byla na základě rozhodnutí ze dne 23.4.2013 založena platforma pro “Tax Good Governance”, která má ve svém názvu také oblast “agresivního daňového plánování” a dvojího zdanění. Zájemci o členství se mohli vyjádřit do 8.5.2013. Na základě toho se členy této platformy stalo 15 organizací, mezi nimi například:

 • Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce – ICC)
 • Confédération Fiscal Européenne (CFE)
 • Federation of European Accountants
 • Bund Deutscher Unternehmen (BDI)
 • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
 • Tax Justice Network

Myslím, že bude pro všechny daňové poplatníky zajímavé sledovat, jakým směrem se tato platforma vydá. Je přitom dobré vzít na vědomí i relativně široké názorové a odborné rozpětí členských organizací.

Za sebe bych se velmi přimlouval, aby tato platforma nekopírovala současnou až hysterii velké části evropských a amerických politiků a sdělovacích prostředků brojících pro zesílený boj proti “agresivnímu daňovému plánování”. Je totiž důležité vzít na vědomí, že daňová konkurence mezi státy má mnoho pozitivních výsledků, a to už vůbec nemluvě o přinejmenším velmi problematické legitimitě požadavků na maximální zdanění všech, kteří vytváření nějaké hodnoty, ve prospěch těch ostatních. Zde by měli všichni podnikatelé zpozornět  a velmi ostražitě sledovat výstupy této a podobných platforem a zejména mocenských státních a nadstátních orgánů.

První zasedání této platformy je plánováno na 10.06.2013.

Dne 7.11.2012 sněmovnou přijatý zákon zavádí další prvky progrese v daňových odvodech

Dne 7.11.2012 přijala Poslanecká sněmovna ve třetím čtení Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů (sněmovní tisk 801). O tomto zákonu často média hovoří pouze jako o normě, kterou se zvyšují sazby DPH o jeden procentní bod; pravdou ale je, že zde dochází k mnoha dalším změnám (celý návrh má bez důvodové zprávy 26 stran). Za dosti závažné (i vzhledem k tomu, že se tato vláda ráda nechává nazývat vládou pravicovou, či konzervativně-liberální) přitom považuji zdůraznit, že tento zákon zavádí mnoho prvků, které dále zvyšují faktickou progresi v odvodech do státního rozpočtu:

 1. Změnou ustanovení § 6 odst. 7 zákona o daních z příjmů sice zůstávají zachovány paušály (30, 40, 60 a 80%) pro osoby samostatně výdělečně činné, ale pro jiná než živnostenská a zemědělská podnikání (proč jenom pro ně?) se uplatnění tohoto paušálu omezuje na celkový brutto roční příjem ve výši 2,000.000 Kč (proti příjmům převyšující tuto částku se již neuplatní žádný paušální výdaj). Každý, kdo uplatní paušální náklady (30, 40, 60 nebo 80%), si nově nebude moci uplatnit snížení daně na nevýdělečnou manželku a ani daňové zvýhodnění na děti (tedy osoby samostatně výdělečně činné jsou nějakými “prašivými psy”, kteří nemají nárok na tyto daňové úlevy, jinak pro všechny ostatní osoby použitelné?)
 2. Zavádí se (nový § 16a zákona o daních z příjmů) tzv. solidární zvýšení daně (proč tolik eufemismu?) ve výši 7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů ze zaměstnání a z podnikání a 48násobkem průměrné mzdy (tedy bude potrestán každý, kdo si “dovolil” pracovat či podnikat tak, že vydělal za rok více než 4x násobek průměrného ročního příjmu, což dnes představuje zhruba 1.200.000 Kč/rok ).
 3. Dochází ke zrušení stropu u odvodů na zdravotní pojištění (u sociálního se toto zastropování ponechává) – toto je tedy pouze jediný alespoň trochu přijatelný argument ve prospěch často slýchávaného názoru, že dochází pouze “ke snížení degrese” – jak ovšem vidíme výše, více argumentů svědčí o opaku, tj. o zvyšování daňové progrese.

Kromě toho stojí za povšimnutí, že se zvyšuje daň z převodu nemovitostí ze 3% na 4% (čili bude potrestám každý, kdo si “dovolil” nemovitý majetek nejen vlastnit, ale navíc ho i prodat).

Dlužno pro úplnost podotknout, že nyní se bude zákonem zabývat senát, který to pravděpodobně zamítne, a pak se to tedy vrátí do Poslanecké sněmovny – různé další změny jsou tedy možné (navíc úplné znění, tj. včetně zapracovaných přijatých pozměňovacích návrhů, výše komentovaného zákona zatím není na http://www.psp.cz k dispozici).

Tax questions that need answers at Obama-Romney debate

(Reuters) – After months of rhetoric, the U.S. presidential candidates may offer voters some substance on taxes at their first debate on Wednesday, but only if they face tough questions.

Here are some questions worth asking Democratic President Barack Obama and Republican challenger Mitt Romney on taxes.

Read more…

Ostrý kontrast v přístupu k daním mezi americkými republikány a českou “pravicí”

Neříkám, že vše co pochází z USA, je automaticky hodné obdivu nebo následování.

Ovšem zcela určitě stojí za srovnání aktuální přistup amerických republikánů a české “pravicové” vládní koalice k otázce zvyšování daní:

 • Republikáni v Senátu USA zabránili návrhu na zvyšování daní a trvale drží pozici, že žádná daně se zvyšovat nebudou – viz například tento článek
 • česká “pravicová” vládní koalice vytrvale, zejména v posledních dnech, přichází se stále novými návrhy na zvýšení daní – viz aktuálně zde

Smí si po to všem česká vládní koalice, v čele s ODS, vůbec říkat “pravicová”?

Nebo, přesněji, může mít tu odvahu (či spíše rovnou drzost), se hlásit ke konzervativně liberálnímu politicko-ekonomickému směru, ke kterému jistě patří američní republikáni?

Sám si na výše uvedené otázky odpovídám tak, že v současné době ve “velké” české politice není žádná strana, která by se mohla nazývat pravicovou (tedy jak tento pojem chápu já), neboli jinak řečeno, současná vládní koalice zcela určitě nepatří k myšlenkovému odkazu konzervativně-liberálního směru. To by totiž namísto zvyšování daní musela fakticky a výrazně snížit výdaje státu, a to zjevně právě vůbec nečiní.

Premiér: Musí platit “dvakrát řež výdaje, než jednou zvedneš daně”

Předseda vlády Petr Nečas dnes (12.3.2012) vystoupil se svým projevem na Žofínském fóru k tématu rozpočtových úprav do roku 2014. V tomto projevu mimo jiné řekl:

Musí platit “dvakrát řež výdaje, než jednou zvedneš daně”

Já k tomu dodávám: Velmi správná slova, kéž by to ovšem bylo vidět v praxi! Snížit výdaje státu je zcela určitě ta nejsprávnější cesta, ovšem musí se to udělat skutečně a také nikoli jen kosmeticky (“na oko”). Osobně jsem toho názoru, že je faktický prostor pro takové snížení státních výdajů, že ke konsolidaci veřejných rozpočtů dojde i bez zvýšení daní. Bohužel, až tak “radikálního” kroku se ovšem ani od této “pravicové” vlády zcela určitě nedočkáme.

Zdroj: Premiér: Musí platit “dvakrát řež výdaje, než jednou zvedneš daně” | Vláda ČR.