Archive

Posts Tagged ‘EU’

Komise dospěla k závěru, že belgický režim zdanění nadměrného zisku je protiprávní

Evropská komise dospěla k závěru, že selektivní daňové výhody poskytnuté Belgií v rámci režimu zdanění nadměrného zisku jsou podle pravidel EU pro státní podpory protiprávní. Z režimu těžilo nejméně 35 nadnárodních společností zejména z EU, které nyní musí nezaplacené daně Belgii vrátit.

Díky belgickému režimu zdanění nadměrného zisku, jenž se používá od roku 2005, mohly některé nadnárodní společnosti na základě daňových rozhodnutí v Belgii zaplatit podstatně nižší daň. Tento režim společnostem umožňoval snížit základ daně z příjmu o 50–90 %, čímž se měl odečíst tzv. nadměrný zisk, který měl být důsledkem toho, že společnost patří k nadnárodní skupině. Hloubkové šetření Komise, jež bylo zahájeno v únoru 2015, prokázalo, že se uvedený režim odchyluje od běžné praxe podle belgických pravidel pro daň z příjmu právnických osob a od zásady obvyklých tržních podmínek. Podle unijních pravidel pro státní podporu je takový režim protiprávní.

P030617000402-628159

Nadnárodní společnosti, jež měly z režimu prospěch, pocházejí zejména z Evropy a na evropské společnosti také v rámci režimu připadá většina nezaplacených daní. Ty nyní musí Belgie od daných společností dodatečně vybrat. Podle odhadů Komise se celkem jedná o přibližně 700 milionů EUR.

Souvislosti

Způsoby, jak členské státy rozhodují o daňových režimech, šetří Komise od června 2013. V prosinci 2014 svůj průzkum rozšířila na všechny členské země. V říjnu 2015 Komise rozhodla, že Lucembursko poskytovalo selektivní daňovou výhodu společnosti Fiat a Nizozemsko stejným způsobem zvýhodňovalo společnost Starbucks. Kvůli obavám, že by daňová rozhodnutí mohla působit problémy z hlediska pravidel státní podpory, pracuje Komise rovněž na třech hloubkových šetřeních, jež se týkají společnosti Apple v Irsku a společností Amazon a McDonald’s v Lucembursku.

Source: European Commission – PRESS RELEASES – Press release – Státní podpora: Komise dospěla k závěru, že belgický režim zdanění nadměrného zisku je protiprávní; 35 nadnárodních společností musí doplatit přibližně 700 milionů EUR

Kirchensteuer: Wer nicht zahlt, bekommt keine Sakramente

Ein reiner Austritt aus der Kirchensteuer, aber nicht aus der katholischen Kirche als Glaubensgemeinschaft ist in Deutschland nicht möglich. Das hat das Bundesverwaltungsgericht am Mittwoch in Leipzig entschieden (Az.: BVerwG 6 C 7.12)

Zdroj: Kirchensteuer: Wer nicht zahlt, bekommt keine Sakramente – Recht + Steuern – Finanzen – Handelsblatt.

Romney: Obama chce transformovat americkou ekonomiku na velmi pevně regulovaný EU model

V nekonečném boji za záchranu free-market politiky na celém světě hraje jistě velmi významnou roli výsledek nacházejících prezidentských voleb v USA.

V toto souvislosti není jistě bez zajímavostí, že republikánský kandidát Mitt Romney v pátek 27.4.2012 při svém projevu na Otterbein University v Ohio uvedl, že Obama chce transformovat americkou ekonomiku do přísně regulovaného EU modelu. Romney naproti tomu slíbil, že obnoví v USA principy free-market ekonomické svobody.

Zdroj: Romney keeps focus on economy despite Obama attacks | Reuters.

France and Germany urge common taxes

Uvědomme si prosím ve všech souvislostech, co tom znamená a o čem to pro budoucnost EU vypovídá! http://ow.ly/7RZ7Y

Categories: Laissez-faire Tags:

Greece is the beginning of the end of the Really Grand Euro Project

„Greece is going to go bust. There is nothing surer…European banks hold more than $50bn worth of Greek government bonds“

Greece is the beginning of the end of the Really Grand Euro Project.

Categories: Laissez-faire Tags:

A Bankrupt Greece Could Be Europe’s Lehman Brothers

Greece could become another Lehman Brothers. An Armageddon for the European financial system.  This would not be healthy for the Euro, the health of the European economy, the stability of the European banks or the share markets in European capitals.The crux of the matter falls on the European banks  which are carrying sovereign Greek paper at par– and its worth  a fraction of par.

Zdroj: A Bankrupt Greece Could Be Europe’s Lehman Brothers – Robert Lenzner – StreetTalk – Forbes.

Categories: Filosofie, Laissez-faire Tags:

Brusel se pustí do standardizace služeb – braňme se!

Categories: Laissez-faire Tags:
%d bloggers like this: