Archive

Posts Tagged ‘Právní stát’

Vzdát hold skutečným podnikatelům, to ano, ale nepřehlížet, že ani tato “pravicová” vláda podmínky nezlepšuje

Můj komentář k článku Petr Holub: Těžký život OSVČ na stránce Českého rozhlasu 6:

Ano, vzdát hold všem, kteří ještě v těchto dobách skutečně samostatně podnikají, je jistě chvályhodné a potřebné. Na druhé straně je ovšem potřeba říci, že ani zdaleka by se nenašlo mnoho podnikatelů, kteří by nám řekli, že kolem sebe vidí vytváření příznivých podmínek pro podnikání. Přitom ve většině nechtějí mnoho: Stabilní a předvídatelné právní a ekonomické prostředí a minimalizaci zásahů státu do svobodného výkonu podnikání.
Obávám se, i jako praktikující podnikatel s dlouholetou praxí, že jen málo kroků státu (exekutivy i legislativy) za posledních několik let reálně směřuje právě tímto směrem. A to si tato vláda říká vláda pravicová.

Constitution should safeguard basic fundamental human rights

Like a true advocate for personal freedom, U.S Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg pointed out that “the spirit of liberty has to be in the population, and then the constitutionshould safeguard basic fundamental human rights, like our First Amendment, the right to speak freely, and to publish freely, without the government as a censor.”

Zdroj: Justice Ginsburg Tells Egyptians: Don’t Model Government on U.S. Constitution.

United States v. Jones: Ochrana individuálních práv je velkým tématem i současné americké judikatury

Categories: US Supreme Court Tags:

Václav Klaus: Právní stát jako nesvoboda a nedemokracie

Je možné, že Klaus skutečně píše: “abychom z jedné nesvobody nepřešli moc rychle do nesvobody jiné, abychom z jedné nedemokracie (tzv.lidové demokracie) nepřešli téměř plynule do jiné nedemokracie, které se říká postdemokracie nebo také právní (nebo spíše soudcokratický) stát”?

Opravdu prezident Klaus považuje právní stát za něco co omezuje svobodu, za něco, co se dá svojí špatností srovnávat s dobou před rokem 1989?

Text Václava Klause  -viz odkaz níže.

Nad Grušovým rozhovorem v Hospodářských novinách – Víkend dne 27. května 2011 | Václav Klaus.

Categories: Laissez-faire Tags: