Archive

Posts Tagged ‘mitt romney’

Zvítězí Mitt Romney, prosadí se tak politika minimal government? Nebo i v USA se lidé zvolí “starostlivý” a nákladný stát?

NA právě začínající volby se můžeme dívat z různých důvodů a různých úhlů pohledu. Jednou z důležitých je i bitva o charakter státu v politicko-ekonomickém smyslu  , tj. zda USA se znovu vrátí ke skutečné konzervativně-liberální politice minimal governmemnt (limited-government), tedy nízkých daní a malých zásahů státu do svobodného života občanů, nebo zda se naopak posílí tendence spíše opačná, tj. vyšších daní, vyššího státního přerozdělování a tedy také větších zásahů státu do života občanů.

Rád bych viděl, že zvítězí spíše ta první vize, prezentovaná v tomto souboji Mittem Romnym, protože by to mohl být příznivý signál i pro jiné země a vlastně pro celý svět.

Guide to First Romney-Obama Presidential Debate

President Barack Obama and Republican Mitt Romney square off Wednesday at a University of Denver sports arena for the first of three presidential debates that could be crucial to the 2012 election.

Given the central importance of the economy, this debate—focused on economic and domestic issues—may well be the most important. Here’s a guide to the basic details, plus the issues likely to be raised, an assessment of the candidates’ positions and a look at their vulnerabilities:

Read more…