Archive

Posts Tagged ‘Daňová progrese’

Dne 7.11.2012 sněmovnou přijatý zákon zavádí další prvky progrese v daňových odvodech

Dne 7.11.2012 přijala Poslanecká sněmovna ve třetím čtení Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů (sněmovní tisk 801). O tomto zákonu často média hovoří pouze jako o normě, kterou se zvyšují sazby DPH o jeden procentní bod; pravdou ale je, že zde dochází k mnoha dalším změnám (celý návrh má bez důvodové zprávy 26 stran). Za dosti závažné (i vzhledem k tomu, že se tato vláda ráda nechává nazývat vládou pravicovou, či konzervativně-liberální) přitom považuji zdůraznit, že tento zákon zavádí mnoho prvků, které dále zvyšují faktickou progresi v odvodech do státního rozpočtu:

  1. Změnou ustanovení § 6 odst. 7 zákona o daních z příjmů sice zůstávají zachovány paušály (30, 40, 60 a 80%) pro osoby samostatně výdělečně činné, ale pro jiná než živnostenská a zemědělská podnikání (proč jenom pro ně?) se uplatnění tohoto paušálu omezuje na celkový brutto roční příjem ve výši 2,000.000 Kč (proti příjmům převyšující tuto částku se již neuplatní žádný paušální výdaj). Každý, kdo uplatní paušální náklady (30, 40, 60 nebo 80%), si nově nebude moci uplatnit snížení daně na nevýdělečnou manželku a ani daňové zvýhodnění na děti (tedy osoby samostatně výdělečně činné jsou nějakými “prašivými psy”, kteří nemají nárok na tyto daňové úlevy, jinak pro všechny ostatní osoby použitelné?)
  2. Zavádí se (nový § 16a zákona o daních z příjmů) tzv. solidární zvýšení daně (proč tolik eufemismu?) ve výši 7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů ze zaměstnání a z podnikání a 48násobkem průměrné mzdy (tedy bude potrestán každý, kdo si “dovolil” pracovat či podnikat tak, že vydělal za rok více než 4x násobek průměrného ročního příjmu, což dnes představuje zhruba 1.200.000 Kč/rok ).
  3. Dochází ke zrušení stropu u odvodů na zdravotní pojištění (u sociálního se toto zastropování ponechává) – toto je tedy pouze jediný alespoň trochu přijatelný argument ve prospěch často slýchávaného názoru, že dochází pouze “ke snížení degrese” – jak ovšem vidíme výše, více argumentů svědčí o opaku, tj. o zvyšování daňové progrese.

Kromě toho stojí za povšimnutí, že se zvyšuje daň z převodu nemovitostí ze 3% na 4% (čili bude potrestám každý, kdo si “dovolil” nemovitý majetek nejen vlastnit, ale navíc ho i prodat).

Dlužno pro úplnost podotknout, že nyní se bude zákonem zabývat senát, který to pravděpodobně zamítne, a pak se to tedy vrátí do Poslanecké sněmovny – různé další změny jsou tedy možné (navíc úplné znění, tj. včetně zapracovaných přijatých pozměňovacích návrhů, výše komentovaného zákona zatím není na http://www.psp.cz k dispozici).

Obama: “Tax on millionaires”. Wrongly!!

The Obama strategy is simple: Tax the rich because they don’t pay enough.The problem is, they do pay enough.

According to the Tax Foundation, Americans making $1 million or more pay a 25 percent average tax rate. People in the $50,000 to $100,000 income category — call it the middle class — pay 7 to 8 percent.

But no, Obama’s one big idea in his Tuesday-night speech was a 30 percent minimum tax on millionaires.

Zdroj: Obama’s Low-Ball Vision – Larry Kudlow – National Review Online.

Téma milionářské daně je tedy zpět, tentokrát dokonce v USA. Na šílenosti takových návrhů nic nemění fakt, že se tak děje v již nastalém předvolebním boji o prezidentské křeslo USA.

Pozor na ČSSD: Nespravedlivou daňovou progresi chtějí vrátit.

Před závěrem debaty v nedělní Partii televize Prima family Sobotka naznačil, jaké jsou další plány ČSSD. „Pokud budeme po příštích volbách moci změnit daňovou politiku, tak to uděláme,“ prohlásil. Na otázku moderátora Jana Punčocháře, Sobotka odpověděl, že struktura v jiných vyspělých evropských státech využívá systém daňové progrese. „Česká republika má rovnou sazbu,“ připomněl předseda Soc. dem.

Zdroj: Sobotka: Po příštích volbách změníme daňovou politiku Česka – Novinky.cz.

Categories: Laissez-faire Tags: