Archive

Posts Tagged ‘Srážková daň’

Srážková daň na příjmy autorů do výše 10.000 Kč (dosud do 7.000 Kč); nebude již omezeno pouze na příspěvky do novin, televize a rozhlasu.

Od roku 2014 se mění ustanovení § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů.

Nově tedy příjmy autorů (z autorských práv)  plynoucí ze zdrojů na území České republiky budou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč (dosud tato hranice byla stanovena na výši 7.000 Kč).

Nové je i to, že už nebude platit, že se toto ustanovení omezuje pouze na příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize.

Advertisements

Srážková daň pouze pro dohody o provedení práce, a to s měsíční odměnou do 10.000 Kč.

Od roku 2014 (s novým zněním § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů) dochází k tomu, že zaměstnavatel bude srážet srážkovou daň:

  • jen u příjmů na základě dohody o provedení práce (dosud taková výslovná podmínka nebyla, jakkoli se v praxi srážková daň nejčastěji týkala právě příjmů vyplácených na základě dohody o provedení práce),
  • s měsíční odměnou do 10.000 Kč (dosud byla tato hranice ve výši 5.000 Kč),
  • pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani (toto platilo i dosud)

Nové je to, že se zaměstnanec může dle § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů rozhodnout zahrnout i takové příjmy do svého daňového přiznání; v takovém případě se sražená daň započte na jeho celkovou daň.