Archive

Archive for the ‘Ekomomie’ Category

Nobel Prize-winner Kenneth Arrow dies

Nobel Prize-winning Stanford economist Kenneth Arrow died in his home in Palo Alto on Tuesday 21.2.2017 morning. He was 95.

Arrow’s pioneering contributions to general equilibrium theory and welfare theory led him to become the youngest person to date to win the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, which he received in 1972 together with British economist Sir John Hicks.

One of Arrow’s most influential works was his 1951 book, “Social Choice and Individual Values,” which publicized what would later be known as “Arrow’s Impossibility Theorem,” which addresses issues of collective decision-making.

Source: Nobel Prize-winner Kenneth Arrow dies | Stanford News

Meaning of the word “liberalism” diverge in different parts of the world

According to the Encyclopedia Britannica, “In the United States, liberalism is associated with the welfare-state policies of the New Deal program of the Democratic administration of Pres. Franklin D. Roosevelt, whereas in Europe it is more commonly associated with a commitment to limited government and laissez-faire economic policies.”

Consequently in America, the ideas of individualism and laissez-faire economics previously associated with classical liberalism, became the basis for the emerging school of libertarian thought.

zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism#cite_ref-12

“Profesionálové” výše uvedené vědí, ale obávám se, že většina politiků a bohužel i někteří novináři nikoli. Stojí tedy za to, si to občas připomenout.

The Nobel Prize in Bubblenomics

Jaké byly pravé důvody poslední finanční krize? Nikoli málo státu, ale jeho nadbytek!

Zejména v současném “lítém” předvolebním boji je možno (nejen v ČR!) slyšet mnoho podivných interpretací toho, co se vlastně stalo v oné “slavné” finanční krizi a zejména, co bylo jejím důvodem.

Osobně se domnívám, že nejblíže pravdě mají tato tvrzení:

 1. Vládní politika je primárním důvodem finanční krize: Nežijeme (v USA, a tím méně u nás) ve free-market ekonomice; spíše bychom jí mohli nazvat smíšenou ekonomikou. Je třeba si přitom naplno uvědomit, že finanční služby byly a jsou vysoce regulovaný oborem; je tedy mýtem, že tento obor je deregulovaný.
 2. Vládní politika USA vytvořila bublinu v oboru výstavby rodinných domů – tím došlo k iracionálnímu a reálným trhem nepodloženému nárůstu investování peněz a práce do tohoto oboru.
 3. Finanční investoři (účastníci na Wall Street) udělali některé velmi vážné chyby, které přispěly k této krizi – tyto chyby ovšem měly výrazně nižší vliv než chybná vládní politika (viz výše). Nutno poznamenat, že mnoho těchto investorů bylo velmi “kamarádských” k vládnímu establishmentu (tzv. “crony capitalist”) – příkladem uveďme Goldman Sachs, Citigroup. Problémem tedy je, že není oddělen business od státu (viz aktuální příklady z české praxe!).
 4. Všechny následné (krizi “řešící”) vládní kroky vedou ke snížení životního standardu na mnoho let
 5. Nejhlubší výzva této krize je filosofická, nikoli ekonomická – intelektuální špičky se totiž čím dál více odklánějí od původních ideí, na kterých stály USA od svého vzniku, tj. od od přísné ochrany individuálních práv, zejména práva vlastnického.

Volně zpracováno za použití zdroje: Allison, John A. (2012). The Financial Crisis and the Free Market Cure: Why Pure Capitalism is the World Economy’s Only Hope. McGraw-Hill.

Unfriending the Facebook IPO – Žaloba proti Nasdaq ve věci zahajovací nabídky akcií Facebook v květnu 2012

It was the biggest lead balloon to crash on Wall Street in years. On May 8, 2012, Nasdaq opened Facebook Inc.’s initial public offering at $38 per share. The price plummeted. Investors lost hundreds of millions of dollars.

Now litigation over the botched IPO is moving forward — not just against Facebook, but also Nasdaq. A federal judge has scheduled arguments on the exchange’s motion to dismiss for October 3.

Source: Unfriending the Facebook IPO.

Categories: Ekomomie

Kolektiv může zformoval postoj, který je v rozporu s postoji hlasujících

Právní teorie ukazuje (např Kornhauser, Sager), ze kolektiv může zformoval postoj, který je v rozporu s postoji hlasujících. Tomuto paradoxu se říká diskursivni dilema nebo doktrinalni paradox.
Toto je potreba mít na paměti při sledovani cinnosti právnických osob ale i politických a státních orgánů včetně soudů.

Categories: Ekomomie, Filosofie

Evropská komise ustavila platformu pro “Tax Good Governance and Aggressive Tax Planning”. Sledujme to!

Podle dnešní tiskové zprávy Evropské komise byla na základě rozhodnutí ze dne 23.4.2013 založena platforma pro “Tax Good Governance”, která má ve svém názvu také oblast “agresivního daňového plánování” a dvojího zdanění. Zájemci o členství se mohli vyjádřit do 8.5.2013. Na základě toho se členy této platformy stalo 15 organizací, mezi nimi například:

 • Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce – ICC)
 • Confédération Fiscal Européenne (CFE)
 • Federation of European Accountants
 • Bund Deutscher Unternehmen (BDI)
 • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
 • Tax Justice Network

Myslím, že bude pro všechny daňové poplatníky zajímavé sledovat, jakým směrem se tato platforma vydá. Je přitom dobré vzít na vědomí i relativně široké názorové a odborné rozpětí členských organizací.

Za sebe bych se velmi přimlouval, aby tato platforma nekopírovala současnou až hysterii velké části evropských a amerických politiků a sdělovacích prostředků brojících pro zesílený boj proti “agresivnímu daňovému plánování”. Je totiž důležité vzít na vědomí, že daňová konkurence mezi státy má mnoho pozitivních výsledků, a to už vůbec nemluvě o přinejmenším velmi problematické legitimitě požadavků na maximální zdanění všech, kteří vytváření nějaké hodnoty, ve prospěch těch ostatních. Zde by měli všichni podnikatelé zpozornět  a velmi ostražitě sledovat výstupy této a podobných platforem a zejména mocenských státních a nadstátních orgánů.

První zasedání této platformy je plánováno na 10.06.2013.