Archive

Posts Tagged ‘Listina’

Judikatura je zákonem v materiálním smyslu

Citace z nálezu Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. II. ÚS 566/05 (č. 170/2006 Sb.n.u.US): “Ostatně na takovém významu judikatury soudů je vystavěna i dosavadní judikatura Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, která považuje za zákon v materiálním smyslu právě i judikaturu soudů.”

Citace z nálezu Ústavního soudu ze dne 8. 2 .2006 sp. zn. IV. ÚS 611/05 (č. 34/2006 Sb.n.u.US): “Vzhledem k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, která považuje za zákon v materiálním smyslu také judikaturu soudů, je na soudech, aby svou judikaturou mezeru v právním řádu vyplnily, tj. aby vytvořily právo, které by bylo možno považovat za zákon v materiálním smyslu. Přitom budou muset vzít soudy v úvahu předchozí judikaturu Ústavního soudu a respektovat její účel a cíl, resp. smysl.

 

Umožnit bez dalšího tzv. “politickou stávku” by znamenalo privilegovat určitou část občanů

Naprostý souhlas:  “Umožnit bez dalšího tzv. “politickou stávku” (odlišnou od historicky chápané stávky = nátlaku na zaměstnavatele odepřením výkonu práce) na základě čl 27 Listiny by znamenalo privilegovat určitou část občanů, odborově organizované zaměstnance (s ohledem na politická práva), ve vztahu k jiným.. a bylo by to, dle mého názoru, v rozporu s Listinou jako celkem.”

Blogger: JINÉ PRÁVO – Přidat komentář.

Categories: Laissez-faire Tags: