Archive

Posts Tagged ‘Václav Klaus’

Absolutní svoboda veřejných VŠ nejde dohromady s tím, že tyto školy žijí z peněz daňových poplatníků

Tentokrát s panem prezidentem naprosto souhlasím: “Nemohou bojovat proti školnému a současně chtít maximální akademickou svobodu a plné rozhodování o vysokých školách. Pokud školy touží po naprosté nezávislosti na státu, pak by samozřejmě museli chtít i nezávislost na penězích daňových poplatníků.”

„Chtěl bych připomenout některým našim velkým akademikům, že debata není o soukromém ale o veřejném školství. Pokud by to byly soukromé školy, kde si studenti plně platí školné, pak ať mají akademici právo rozhodovat, jak sami uznají za vhodné. To co předvádějí, je falešná hra na akademickou svobodu,“ opět velmi správně dodal prezident republiky.

Zdroj: Prezident Klaus je pobouřen protestem akademiků proti reformě vysokých škol – Zpravodajství Český rozhlas.

Václav Klaus na VUT 12.4.2011

Z projevu Václava Klause při udělení čestného doktorátu na VUT v Brně 12.4.2011:

  • v listopadu 1989 jsme systém měnili se záměrem nastolil individuální svobodu, nikoli usilovat o konkrétní uspořádání společnosti
  • o drtivé většině věcí za nás nemá rozhodovat stát, resp. někdo jménem státu
  • politika ztrácí svůj ideový fundament, vymizel skutečný pravolevý konflikt
  • média o politice nereportují, ale politiku suplují či přímo vytvářejí
  • v ekonomice přetrvává, a v posledních letech i narůstá, role státu. V období úspěšného ekonomického růstu 1998-2008 vzrostl HDP o 47%, ale vládní výdaje o 82% (z 862 mld Kč na 1570 mld. Kč)
  • extenze evropské integrace s sebou nese všechny standardní problémy rozpínajícího se centrálního řízení, např. rozhodování bez skutečné znalosti věci, což veden k volbě zprůměrovaných řešení, vznik ideálního prostoru pro lobbismus
Zdroj: časopis Kontexty č. 2/2011, CDK Brno, http://www.cdk.cz