Archive

Archive for the ‘Soc + zdrav. pojištění’ Category

Zvýšení minimálního zálohy na zdravotní a sociální pojištění v roce 2015

Již za leden 2015 (tedy do 9.2.2015) musí všechny OSVČ zaplatit zálohu na zdravotní pojištění minimálně ve výši 1.797 Kč.

Po podání přehledu za rok 2014 na OSSZ (obvykle v dubnu 2015) musí o OSVČ platit zálohy na pojistné na sociální zabezpečení minimálně ve výši 1.943 Kč.

Od 1.1.2014 zaměstnavatel proplatí opět jenom 14 dní pracovní neschopnosti

K velké systémové změně v oblasti nemocenského pojištění došlo na začátku roku 2009. Zaměstnavatelé jsou od tohoto data povinni podle zákoníku práce poskytovat zaměstnanci, který byl uznán práce neschopným, náhradu mzdy, a to za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti. Zaměstnavatelům byla proto snížena sazba pojistného na nemocenské pojištění z 3,3 % na 2,3 %.

Od 1. ledna 2011 pak bylo dočasně prodlouženo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů, a to až do 31. prosince 2013.

Od ledna 2014 ale začne platit původní právní úprava.

 

Povinná účast na důchodovém pojištění za rok 2012 u vedlejší samostatné výdělečné činnosti vzniká při daňovém základu 60.328 Kč

Pokud samostatná výdělečná činnost (například podnikání) fyzické osoby je považována pro účely sociálního pojištění za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (typicky například v případech, kdy (i) podnikatel má zároveň příjmy ze zaměstnání nebo (ii) podnikatel pobírající zároveň starobní nebo invalidní důchod nebo (iii) podnikatelka pobírající zároveň rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství), pak je tato osoba v roce 2012 povinně účastna důchodového pojištění pouze tehdy, pokud její roční daňový základ za rok 2012 dosáhl alespoň částky 60.329 Kč. Účast na důchodovém pojištění přitom pro praxi zejména znamená, že je zde povinnost platit sociální pojištění.

Nutno doplnit, že pokud se podnikající fyzická osoba stane (dobrovolně!) účastníkem nemocenského pojištění, pak se u této osoby jedná vždy o hlavní (nikoli tedy vedlejší) samostatnou výdělečnou činnost (povinnost platit sociální pojištění zde tedy není podmíněna minimální výší ročního daňového základu).