Home > Daň z příjmů > Daňové opravné položky k pohledávkám od roku 2014 jinak

Daňové opravné položky k pohledávkám od roku 2014 jinak

Od roku 2014 se pro účely tvorby daňově účinných opravných položek pohledávky nebudou dělit podle výše hodnoty a ani u nich nemusí být zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení (výjimka níže).

Vytvořené opravné položky budou mít pouze dvě možné výše:

  1. Pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců, bude možné vytvořit opravné položky až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky
  2. Pokud od doby splatnosti uplynulo více než 36 měsíců, bude možné vytvořit opravné položky do výše 100 %.

Pouze u pohledávek nabytých postoupenímjejichž hodnota je vyšší než 200 tisíc Kč zůstává nutná podmínka vymáhat pohledávky rozhodčím, soudním nebo správním řízením.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s