Home > Právní přísloví > “Ad impossibilia memo obligatur” – nikdo není zavázán k věcem nemožným

“Ad impossibilia memo obligatur” – nikdo není zavázán k věcem nemožným

Toto latinské právní přísloví zřejmě nikdy  neztratí na své naléhavosti  a to nejen v právu soukromém, ale i (a možná především) v právu veřejném. Mělo by tedy být postaveno najisto, že po nikom (tj. např. po smluvním partnerovi či po daňovém subjektu) nelze požadovat něco, co není možné nebo co je nad lidské síly. Jakkoli se tento požadavek může jevit jako naprosto zřejmý na první pohled, řada praktiků práva mi dá jistě zapravdu, že má mnoho v praxi důležitých souvislostí a aplikací.

Příbuzné varianty tohoto přísloví:

Impossibilium nulla obligatio” – k nemožnému závazek nevznikne, nemožné nemůže být předmětem závazku. Toto pravidlo je obsaženo v Digesta seu Pandectae (r. 530-533), kniha 50, titul 17, fragment 185.

Ultra posse nemo obligatur” – k nemožnému není nikdo vázán

Ultra posse nemo tenetur” – dtto (varianta)

Ultra vires nemo obligatur” – nad lidské síly ……

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s