Home > DPH > Poměrný vers. zkrácený nárok na odpočet DPH

Poměrný vers. zkrácený nárok na odpočet DPH

Pro praxi při uplatňování DPH je dobré si uvědomit určitou pojmovou strukturu zákona o DPH.

Při uplatňování nároku na odpočet DPH na vstupu v částečné výši  to například znamená, že je užitečné se naučit rozlišovat mezi poměrným nárokem na odpočet a zkráceným nárokem na odpočet:

  • Poměrný nárok na odpočet: Podle § 75 zákona o DPH platí, že použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak v rámci svých ekonomických činností, tak pro účely s nimi nesouvisejícími, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro své ekonomické činnosti. Poměrový koeficient se stanoví podle skutečného podílu použití; nelze li jej v okamžiku uplatnění odpočtu takto stanovit, stanoví jej plátce kvalifikovaným odhadem.
  • Zkrácený nárok na odpočet:  Podle § 76 zákona o DPH platí, že použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností jak pro plnění s nárokem na odpočet daně uvedená v § 72 odst. 1, tak pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku i mimo tuzemsko, s výjimkou plnění uvedených v § 72 odst. 1 písm. d), má nárok na odpočet daně pouze v krácené výši odpovídající rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně. Koeficient pro krácení se vypočte jako procentní podíl hodnot plnění plátcem uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně vůči hodnotě všech (tj. včetně těch osvobozených bez nároku na odpočet) uskutečněných plnění.
Categories: DPH Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s