Home > Daňová kontrola, Dokazování, Správní soudnictví > Finanční úřad hraje vždy dvojakou roli: je stranou řízení a zároveň rozhodujícím orgánem

Finanční úřad hraje vždy dvojakou roli: je stranou řízení a zároveň rozhodujícím orgánem

V jakékoli interakci s finančním úřadem je myslím velmi důležité si uvědomit, že finanční úřad (ale i finanční ředitelství) již ze svého zákonného postavení hraje vždy dvojakou roli:

  1. Je jednou stranou řízení (když tou druhou stranou je tedy daňový subjekt) – zde ho tedy toto postavení vede ke snaze vyhledávat důkazy svědčící v neprospěch daňového subjektu
  2. je orgánem rozhodujícím v daňovém řízení – zde by tedy měl být povinen provést důkazní prostředky podporující tvrzení daňového subjektu, měl  by tedy být povinen zajistit rovnost zbraní a objektivitu dokazování.

Každý podnikatel či obecně každý daňový subjekt si přitom může sám udělat svůj závěr, kterou z uvedených rolí správce daně v praxi častěji plní, neboli jinak řečeno, do té druhé role ho musí vždy “dotlačit” daňový subjekt svojí obrannou aktivitou.

Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že teprve soud je prvním orgánem, který v plné míře plní pouze druhou z výše naznačených rolí.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s