Home > Nejvyšší soud > Nesprávné právní posouzení věci

Nesprávné právní posouzení věci

Pro různé právní účely může být užitečné si povšimnout, že dle názoru Nejvyššího soudu (např. v rozsudku ze dne 26.4.2012 čj. 25 Cdo 1390/2010) může nesprávné právní posouzení věci (zde ve smyslu dovolacího důvodu dle § 241a/2/b) OSŘ) spočívat v tom, že soud (či správní orgán):

  • věc posoudil podle nesprávného právního předpisu, že
  • správně použitý právní předpis nesprávně vyložil, nebo že
  • právní předpis na zjištěný skutkový stav věci nesprávně aplikoval.
Categories: Nejvyšší soud Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s