Home > Ekomomie > Amazon si vybral ke zdanění (Sales-tax) stát Texas

Amazon si vybral ke zdanění (Sales-tax) stát Texas

Celkem zajímavým příkladem daňové konkurence (tentokrát mezi státy USA) je aktuální rozhodnutí společnosti Amazon.com si pro vybudování obchodního zařízení vybrat stát Texas, a to z důvodu výhodné dohody (vybudování nových pracovních míst za výhodné daňové podmínky) s tímto státem na zdanění. Pro úplnost je potřeba říci, že se jedná již o šestý stát USA, ve kterém Amazon odvádí daň (konkrétně: Sales-Tax)

Z článku (zdroj níže) je také patrné, že se jedná o celkem zásadní daňový problém v USA, a  totiž otázka zdanění internetových obchodů, zvláště pak ve srovnání se zdaněním obchodů “kamenných”.

Málokoho asi překvapí údaj uvedený v článku, že Amazon je největším tuzemským (v USA) online maloobchodníkem, neboť realizuje 20% celkového online maloobchodu v USA.

Zdroj: Sales-tax deal with Texas is Amazon\\\\\\\’s latest | Reuters.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s