Home > Právo soukromé > Nový pohled na soukromé právo v právní doktríně

Nový pohled na soukromé právo v právní doktríně

Profesor Telec se ve svém článku (zdroj viz níže) domnívá, že v návaznosti na dlouholeté výzkumné a legislativní práce nad novým občanským zákoníkem dospěla větší část civilistické obce k nutnosti jiného nežli dosavadního (post)komunistického pohledu na soukromé právo. Základní rys tohoto odlišného nazírání spočívá podle něj v těchto znacích či myšlenkových procesech:

  1. internacionalizace soukromého práva, v níž zvláštní úlohu sehrává jeho evropeizace
  2. konstitucionalizace soukromého práva (zejména lidskoprávní dimenze)
  3. globalizace soukromého práva, a to na základě univerzálních, všelidsky platných hodnot
  4. systematická koncentrace obecného soukromého práva do jednoho právního předpisu (občanského zákoníku)

Zdroj:  TELEC, Ivo. Subjektivní práva rodinná. Právní rozhledy. 2012, roč. 20, č. 3, s. 77-84.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s