Home > Daňová kontrola, Dokazování, Právní principy > Zásada legitimního očekávání -> vázanost vlastní správní praxí (v daňovém řádu od roku 2011)

Zásada legitimního očekávání -> vázanost vlastní správní praxí (v daňovém řádu od roku 2011)

Zásada legitimního očekávání je v daňovém řádu promítnuta do ustanovení § 8 odst. 2 daňového řádu:

Správce daně dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Daňový řád se zde zjevně inspiroval obdobnou úpravou ve právním řádu (viz § 2 odst. 4 správního řádu: “Správní orgán dbá (…), aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly”).

Soudní praxe používá též pojmů “oprávněné očekávání”, “oprávněná důvěra v právo”, “zákaz překvapivých rozhodnutí”, “ustálená rozhodovací praxe” apod.

Ze zásady legitimního očekávání je odvozován též princip vázanosti správního orgánu vlastní správní praxí.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s